Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hoạt động tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương xã Cây Thị

08-04-2021 13:29

Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2021, UBND xã Cây Thị đã tổ chức tuyên truyền lưu động về Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đợt I, với sự tham gia của các ban, ngành đoàn thể địa phương.

Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong xã để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cây Thị lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh cụ thể của hoạt động:Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3684336