Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

13-11-2020 13:58

 

Sáng 13/11, Đảng bộ xã Cây Thị đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ xác định 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 13 chỉ tiêu cơ bản để thực hiện mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ gắn với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; phấn đấu xây dựng huyện Đồng Hỷ phát triển toàn diện, thành huyện nông thôn mới”.

Đ/c Hoàng Văn Tám - Phó BTTT Đảng ủy xã, triển khai Nghị quyết

Về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa 19, Nghị quyết Đại hội; thảo luận, thống nhất Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 tiếp thu ý kiến của đại hội, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tại xã Cây Thị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, là nền tảng để địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3684529