Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ CÂY THỊ

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cây Thị;
Địa chỉ: xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02803.821.137

 

ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng ủy

Họ và tên: Phạm Thanh Sao;
Năm sinh: 1964;
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Email: saopt.caythi@thainguyen.gov.vn;

 

 

2. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

Họ và tên: Hoàng Văn Tám
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Điện thoại cơ quan: 02803.821.005;
Email: tamhv.caythi@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7494

Tổng truy cập: 3283225