Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ CÂY THỊ

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cây Thị;
Địa chỉ: xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02803.821.137

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: xã Cây Thị là đơn vị hành chính loại 3 gồm 8 xóm. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Tây xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Nam thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Bắc giáp xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ;
- Diện tích 40,54 km2;

2. Dân cư:

Dân số là 3.732 người, 824 hộ gia đình, có 3.732 nhân khẩu,  với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân 92 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại UBND xã Cây Thị có 22 cán bộ, công chức, viên chức (20 đại học; 02 trung cấp; 22 đảng viên).
- Đảng bộ xã Cây Thị có 13 chi bộ với 160 đảng viên.
- Có 04 tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân).

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3788

Tổng truy cập: 755707