Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân xã Minh Lập khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

16-10-2020 15:24

Ngày 15/10, Hội đồng nhân dân xã Minh Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) cho ý kiến vào các báo cáo, Tờ trình về kết quả phân loại đơn vị hành chính xã Minh Lập; Đồ án quy hoạch chi tiết dự án chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh và một số nội dung quan trọng khác (ảnh).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã đề nghị phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã Minh Lập. Theo đó, xã Minh Lập có diện tích tự nhiên trên 18 km2; dân số trên 6.600 người; tỷ lệ dân tộc thiểu số trên 57%; số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp so với tổng chi cân đối ngân sách đạt 5,6%; xã đạt chuẩn nông thôn mới. Căn cứ theo tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính thì xã Minh Lập đủ điều kiện công nhận là đơn vị hành chính loại 1. Đối với Đồ án quy hoạch chi tiết dự án chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh có quy mô hơn 300 ha, quy hoạch khu vực chăn nuôi công nghệ cao với khoảng 9.600 con lợn nái và 80.000 con lợn thịt; 640.000 con gà thịt. Dự án là cơ sở nhằm phát triển ngành chăn nuôi của xã theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao; khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động của địa phương. Tại kỳ họp các đại biểu còn được nghe các báo cáo, tờ trình về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Minh Lập giai đoạn 2019-2030; Đồ án  quy hoạch chi tiết nghĩa trang xã Minh Lập.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những nội dung của các tờ trình và biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính xã Minh Lập; Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã Minh Lập giai đoạn 2019-2030; Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết dự án chăn nuôi lợn, gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh tại xã Minh Lập; Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết nghĩa trang xã Minh Lập.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:5665

Tổng truy cập: 1159871