Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HĐND thị trấn Sông Cầu khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 

30-07-2019 07:56

Đồng chí Đoàn Văn Điển- Bí thư Đảng ủy thị trấn phát biểu tại kỳ họp

Ngày 29/7/2019, HĐND TT Sông Cầu khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ8nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm , đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2019.

Các địa biểu phát biểu tại kỳ họp

Trọng tâm của kỳ họp là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND TT Sông Cầu đã tập trung cao trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND thị trấn đã đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 220 triệu đồng, bằng 68,7% dự toán huyện giao; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 200,75 tấn = 49% KH năm; Sản lượng chè búp tươi đạt 1600 tấn/2500 tấn = 64% KH năm;diện tích trồng rừng mới tự trồng đạt 31,97 ha = 213% kế hoạch HĐND giao; Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được thực hiện tốt. Trong 6 tháng, đã khám chữa bệnh cho trên 608 lượt người; tổ chức thăm, tặng 271 suất quà trị giá trên 70 triệu đồng cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, người tàn tật. Trong công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ thị trấn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII,Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV tới các Chi bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, TT Sông Cầu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng Áp dụng áp dụng tiến bộ KHKT theo hướng bền vững, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Nâng cao nguồn nhân lực, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Các địa biểu biểu quyết tại kỳ họp

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND thị trấn khóa XV, Kỳ họp thứ 8, HĐND TT Sông Cầukhóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã tiến hành miễn nhiệm nhiệm đối với 02 đại biểu HĐND do luân chuyển công tác và đi làm ăn xa nhiều năm . Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáogiải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3,4,5, 7 HĐND thị trấn khóa XV; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn khóa XV; tờ trình phê chuẩn kết quả công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết toán thu chi ngân sách năm 2019;  báo cáo thẩm tra, giám sát của UBMTTQ , các Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND thị trấn và thông qua  các Nghị quyết của kỳ hop./.

BTV Minh Huyền TT Sông Cầu

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4698

Tổng truy cập: 755833