Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Học tập chuyên đề năm 2020 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

10-07-2020 10:00

Sáng 9/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cây Thị tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2020 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 70 cán bộ, hội viên phụ nữ xã.

Theo đó, các cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã được học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cây Thị tổ chức lồng ghép tuyên truyền nội dung Phòng chống mại dâm là trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội để nâng cao nhận thức cho các cán bộ, hội viên./.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:3263

Tổng truy cập: 935319