Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ CÂY THỊ

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cây Thị;
Địa chỉ: xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02803.821.137

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch UBND

Họ và tên: Dương Minh Thư
Năm sinh: 1967;
Chức vụ: Chủ tịch UBND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Email: Thudm.caythi@thainguyen.gov.vn

2. Phó chủ tịch UBND

Họ và tên: Hoàng Duy Nhất;
Năm sinh: 1964;
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Điện thoại cơ quan: 02803.821.137;
Email: Nhathd.caythi@thainguyen.gov.vn;

2. Phó chủ tịch UBND

Họ và tên: Bùi Tuấn Anh
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Điện thoại cơ quan: 02803.821.137;
Email: anhbt.caythi@thainguyen.gov.vn;

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5712

Tổng truy cập: 3283171