Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

02-06-2021 15:54

Ngày 31/5, Đảng bộ xã Cây Thị tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Nguyễn Hương - Cây Thị

Dự hội nghị có 38 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ xã và cấp ủy chi bộ cơ sở. Công tác đảm bảo phòng chống dịch covid 19 được thực hiện theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ xã Cây Thị, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3684165