Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ CÂY THỊ

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cây Thị;
Địa chỉ: xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02803.821.137

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Phạm Thanh Sao;
Năm sinh: 1964;
Chức vụ: Chủ tịch UBND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Email: saopt.caythi@thainguyen.gov.vn;

 

 

2. Phó chủ tịch HĐND

Họ và tên: Hoàng Văn Cửu;
Năm sinh: 1973
Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Điện thoại cơ quan: 0979.573.751
Email: Cuuhv.caythi@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5433

Tổng truy cập: 3283193